Equmenia


Equmenia Scout

Vi har scout och miniscout från 7 år och uppåt.

Fröslida

Kontaktperson: Mikael Lindén, tel 035- 62 111

Hallsbo

Kontaktperson: Andreas Holgersson, 070-265 17 46

Sennan

Kontaktperson: Jan-Olof Svensson, tel 035-66 141

Tonår

Tonår träffas fredagskvällar i Sennan. För mer info, kontakta Kennyh Widén, tel 073-268 98 93.

Söndagsskola

Söndagsskola har vi i Sennan i samband med söndagens gudstjänst, vanligen kl 10.00.
Se församlingsbladet för mer exakt tidpunkt. Kontaktperson: Ulrika Majberger, tel 035-630 51

Eqo

Ungdomskör från årskurs fyra.
Kontaktperson: Maria Sundelid 073-6151746