Kontakt


Pastor och församlingsföreståndare

Kennyh Widén
Tel: 073-268 98 93

Församlingens ungdomsledare

Filip Henriksson
Tel: 076-349 39 25

Församlingens två ordföranden

Annika Lagerdahl
Rhedinsgatan 8
302 32 Halmstad
Tel: 070-307 62 23

Kerstin Svensson
Glimmervägen 4
302 59 Halmstad
Tel: 070-404 45 92

Kassör

Per Göran Koch
Skogsflyvägen 6
313 50 Åled
Telefon: 035-66 399

Konton

Bankgiro: 5778-5214
Använd inte församlingens gamla plusgiro, det upphörde 1 maj 2016.

Equmenias ordförande

Margareta Björk
Majberget
313 30 Oskarström
Telefon: 070-625 96 98

Equmenias Kassör

Sofia Lundkvist
Granvägen 10
313 02 Sennan
Tel: 035-661 23

Equmenias Konto

Plusgiro: 52 13 79-8