Verksamhet


Vi vill vara en kyrka för alla åldrar, och därför samsas olika musikstilar och uttryckssätt på våra gudstjänster. Drama, lovsångsdans och meditativa taize-gudstjänster är några exempel på olika sätt att samlas med varandra inför Gud.