Välkommen till Equmeniakyrkan i Sennan.

Programbladet för vår-höst 2018:
Församlingsblad maj till augusti 2018

Program April-Augusti