Blänkare

Denna kategori hamnar på förstasidan, allra överst. Alltid. Till och med ovanför kategorin ”Förstasidan”.
Bör användas försiktigt! Har en massa inlägg denna kategori förlorar den sin funktion.