Kontakt


Pastor och församlingsföreståndare

Kennyh Widén
Tel: 073-268 98 93

Församlingens två ordföranden

Lisbet Magnusson
Lindbacken, Fröslida
314 96 Torup
Tel: 035-630 57

Arne Joelsson
Finsbovägen 13
313 94 Sennan
Tel: 070-663 57 42

Kassör

Per Göran Koch
Skogsflyvägen 6
313 50 Åled
Telefon: 035-66 399

Konton

Bankgiro: 5778-5214
Använd inte församlingens gamla plusgiro, det upphör 1 maj 2016.

Equmenias ordförande

Margareta Björk
Majberget
313 30 Oskarström
Telefon: 070-625 96 98

Equmenias Kassör

Sofia Lundkvist
Granvägen 10
313 02 Sennan
Tel: 035-661 23

Equmenias Konto

Plusgiro: 52 13 79-8