Kontakt


Anställda

Pastor och församlingsföreståndare

Per Österberg

Tel: 073-268 98 93

Ordföranden

Annika Lagerdahl
Rhedinsgatan 8
302 32 Halmstad
Tel: 070-307 62 23

Kerstin Svensson
Glimmervägen 4
302 59 Halmstad
Tel: 070-404 45 92

Kassör

Per Göran Koch
Skogsflyvägen 6
313 50 Åled
Telefon: 035-66 399

Konton

Bankgiro: 5778-5214
Swish: 123 459 46 93

Equmenias ordförande

Margareta Björk
Majberget 102
313 92 Oskarström
Telefon: 070-625 96 98

Equmenias Kassör

Sofia Lundkvist
Granvägen 10
313 30 Oskarström
Tel: 073-638 77 10

Equmenias Konto

Plusgiro: 52 13 79-8
Swish: 123 539 85 73