Församlingen


Förhoppningen är att Du ska uppleva en gemenskap där omsorgen är synlig genom de olika mötesplatserna som finns. Equmeniakyrkan Södra Nissadalen har sin huvudkyrka i Sennan där gudstjänsterna firas och en hel del verksamhet bedrivs. Här möts människor i olika åldrar. Det är söndagsskola och barnkör för de yngsta följt av miniscout och scout, tonår. I kyrkan samlas också studiecirklar, församlingskör och pensionärsgrupper.

Vi är av tradition verksamma i ett stort geografiskt område där ungdomsarbetet med inriktning på scouting är största aktiviteten. Våra scoutavdelningar finns förutom i Sennan också i Hallsbo Missionskyrka och i Fröslida. I Sennan finns också söndagsskola och tonårsverksamhet. Ungdomsarbetet har ca 150 medlemmar.

Alla är välkomna att delta i gudstjänstlivet, finnas med i olika aktiviteter och leva med i dialog och reflektion omkring livets viktiga frågor. För att upptäcka vad som är aktuellt och just nu händer i Equmeniakyrkan Södra Nissadalen har vi ett programblad som delas ut till den som vill ha det.

Bladet finns i kyrkan och kan också skickas till den som så önskar eller hämtas vid postfacken i Sennan. Programbladet kommer ut 3-4 gånger/år och ger dig aktuell information. Varje fredag står också vårt närmaste program i predikoturerna i Hallandsposten.

Vi står också till förfogande vid olika tillfällen i livet där både glädje och sorg inträffar. Kyrkan och tillhörande serveringsutrymmen kan brukas vid förrättningar som t.ex. vigsel, dop eller begravningsakt. Dessa förrättningar kan församlingens pastor stå till tjänst med..