Församlingen


Förhoppningen är att Du ska uppleva en gemenskap där omsorgen är synlig genom de olika mötesplatserna som finns här.

Equmeniakyrkan Södra Nissadalen har sin huvudkyrka i Sennan där gudstjänsterna firas och en hel del verksamhet bedrivs. Här möts människor i olika åldrar. Det är söndagsskola och barnkör för de yngsta följt av miniscout och scout, tonår. I kyrkan samlas också studiecirklar, församlingskör och pensionärsgrupper.

Vi är av tradition verksamma i ett stort geografiskt område där ungdomsarbetet med inriktning på scouting är huvudaktiviteten. Våra scoutavdelningar finns förutom i Sennan också i Hallsbo Missionskyrka och i Fröslida. Ungdomsarbetet har ca 150 medlemmar.

Alla är välkomna att delta i gudstjänstlivet, finnas med i olika aktiviteter och leva med i dialog och reflektion omkring livets viktiga frågor. För att upptäcka vad som är aktuellt och just nu händer i Equmeniakyrkan Södra Nissadalen har vi ett programblad som delas ut till den som vill ha det.

Bladet finns i kyrkan och kan också skickas till den som så önskar eller hämtas vid postfacken i Sennan. Programbladet kommer ut 3-4 gånger/år och ger dig aktuell information. Varje fredag står också vårt närmaste program i predikoturerna i Hallandsposten.

Vi står också till förfogande vid olika tillfällen i livet där både glädje och sorg inträffar. Kyrkan och tillhörande serveringsutrymmen kan brukas vid förrättningar som t.ex. vigsel, dop eller begravningsakt. Församlingens pastor äger behörighet att förrätta vigsel. Övriga förrättningar kan både pastor och diakon stå till tjänst med.